وظائف مختلفة – توشيبا العربى

وظائف مختلفة

توشيبا العربى

Elaraby

We are Hiring

.Join our E-Business, IT , R&D and Customer service teams

You can apply through the links below*

:E-Business

Senior Backend Developer (https://lnkd.in/dHGDjfeB)*
Senior Front End Developer (https://lnkd.in/dmDaNaFJ)*
Senior Magento Developer )  https://lnkd.in/dKpf2aJ3*
Senior Frontend Magento Developer(https://lnkd.in/dkquyc26)*
Senior Tester (https://lnkd.in/diNyskd3)*
UI/UX SR. Designer (https://lnkd.in/dsiDn3rJ)*

:IT 

IAM Security Administrator ( https://lnkd.in/dUDXdTDh )
Network Security Administrator ( https://lnkd.in/dYb8g-i3 )
SAP SD Consultant ( https://lnkd.in/dwa_VZDj )
Data Science Manager ( https://lnkd.in/dm8PDEky )
Cloud Security Administrator ( https://lnkd.in/dqXPfpdq )
GRC Analyst ( https://lnkd.in/d5iJEQmx )
Security Software Developer ( https://lnkd.in/dpnWhZ4y )
Senior SAP Developer(https://lnkd.in/dqMg43RU)
Database Administrator( https://lnkd.in/dCdJVQsr)
Senior Backend Developer (https://lnkd.in/dzCHdcxh)
R&D

R&D Hardware Engineer(https://lnkd.in/dhHBBujG)
:Customer service

Technical support Engineer(https://lnkd.in/dyh6PSx9)

Apply now